google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Multiplikasjons- og divisjonsregelen

Multiplikasjons- og divisjonsregelen

Vi må kunne løse likninger der det er flere enn en x i regnestykket eller at x er i teller i en brøk. Da må vi bruke multiplikasjons- og/eller divisjonsregelen for å få x aleneDivisjonsregelen


Video kommer
OPPGAVER

Oppgave 1
Løs likningene

a) 2x = 26
b) 5x = 55
c) 4x = 10
d) 14x = 14
e) 12x = 144
f) 23x = 368


Oppgave 2
Løs likningene

a) 4x = 28
b) 3x = 36
c) 6x = 54
d) 8x = 64
e) 5x = 165
f) 15x = 195Oppgave 3
Løs likningene


Oppgave 4
Løs likningene
Oppgave 5
Løs likningene
Multiplikasjonsregelen

OPPGAVER


Oppgave 1
Løs likningene


Oppgave 2
Løs likningene


Oppgave 3
Løs likningene


Oppgave 4
Løs likningene