google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Pytagoras setning og 30°, 60°, 90° trekant

Pytagoras setning og 30°, 60°, 90° trekant

I en likesidet trekant er alle sider like lange og alle vinkler like store (60°). Hvis vi deler en likesidet trekant i to like store trekanter, får vi to rettvinklede trekanter der vinklene er 30°, 60°og 90°.

I en rettvinklet trekant der vinklene er 30°, 60° og 90°, er hypotenusen dobbelt så lang som den minste kateten. 
(se bildet over hvorfor). 

Vi kan finne de ukjente sidene ved hjelp av Pytagoras setning selv om vi kjenner lengden av bare en av sidene.


Eksempel

Finn de ukjente sidene i trekanten - AB og AC

Løsningsforslag:

AC = BC · 2
AC = 3,5cm · 2
AC = 7 cm

AB = x

katet 2 +  katet 2 = hypotenus2

30°, 60°og 90°- trekant:

Video kommer


OPPGAVER