google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Pytagoras setning og likebeint rettvinklet trekant

Pytagoras setning og likebeint rettvinklet trekant
En rettvinkla likebeint trekant er en trekant som består av en 90° vinkel og to 45° vinkler.I en rettvinkla likebeint trekant er begge katetene alltid like lange.

Vi kan alltid finne lengden på alle sidene når kun en side er oppgitt i en rettvinkla likebeint trekant ved hjelp av Pytagoras’ setning.Eksempel

I en rettvinklet trekant er katetene like lange, og hypotenusen er 8,5 cm. Hva er lengden av katetene?Løsningsforslag

Vi bruker Pytagoras setning til å løse oppgaven

Likebeint rettvinklet trekant

Video kommerOPPGAVER