google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Likninger - divisjonsregelen

Likninger - divisjonsregelen

For å få x alene på venstre side av likhetstegnet kan vi dividere begge sidene i en likning med samme tall


DivisjonsregelenOPPGAVER

Oppgave 1

Løs likningene

a) 2x = 26
b) 5x = 55
c) 4x = 10
d) 14x = 14
e) 12x = 144
f) 23x = 368


Oppgave 2

Løs likningene

a) 4x = 28
b) 3x = 36
c) 6x = 54
d) 8x = 64
e) 5x = 165
f) 15x = 195


Oppgave 3

Løs likningene

Oppgave 4

Løs likningeneOppgave 5

Løs likningene