google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Lån og renter

Lån og renter

Når vi skal låne penger fra banken, må vi ofte betale mer enn bare rente. Det er viktig å vite hva slags type lån vi bør ta opp, og hvilke betingelser som gjelder for tilbakebetaling av det vi har lånt. Nedenfor ser du en del begreper du må kunne for å kunne velge riktig og for å forstå hva du må betale: 

Annuitetslån: 

Et lån som nedbetales med like store terminbeløp, helt til lånet er innfridd. I begynnelsen er avdragsdelen liten, mens rentedelen er stor. Etter hvert som tida går stiger avdragsandelen og renteandelen blir mindre. 

Serielån: 

Et lån hvor betaler du like store avdrag gjennom hele låneperioden. Etter hvert som lånet blir nedbetalt, vil renteutgiftene bli mindre. Terminbeløpene, som er summen av avdrag og renter, vil dermed bli lavere og lavere. 

Eksempel på løsning av en oppgave om serielån i ExcelForbrukslån: 

Lån vi tar opp for å kjøpe f.eks. møbler og biler eller til klær, mat og feriereiser. Når vi tar opp forbrukslån, blir den effektive renta lavere desto høyere summen er, fordi etableringsgebyr og månedsgebyr er det samme. Et lite lån blir derfor svæart dyrt, og et forbrukslån lønner seg ikke. 

Nominell rente: 

Den renta som står på lånepapiret. Denne renta kaller vi også pålydende rente. I tillegg kommer gebyrer og omkostninger.

Effektiv rente: 

Den nominelle renta + gebyrer og omkostninger. Effektiv rentefot er den rentesatsen som gir uttrykk for de virkelige låneutgiftene. Bankens effektive rente avgjøres blant annet av etableringsgebyr og termin gebyr. Dersom du tar opp et mindre lån og betaler ned over lang tid, blir lånet forholdsvis dyrt. Tar du opp et stort lån og betaler ned raskere, blir lånet forholdsvis billigere. 

Etableringsgebyr: 

Et beløp du må betale for å ta opp et lån. Vanligvis tar bankene etableringsgebyr for å gi et lån. 

Termingebyr: 

Et tilleggsbeløp du må betale hver gang du betaler inn avdrag og renter. 

Terminbeløp: 

Periodisk betaling for å dekke renter og avdrag på et lån.