google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Fasit: Utfallsrom illustrert med et venndiagram

Fasit: Utfallsrom illustrert med et venndiagram

Oppgave 1
a) 459/541 ≈ 0,848
b) 52/541 ≈0,152
Oppgave 2
a) 90 %
b) 40 %
c) 10 %
Oppgave 3
a) 224/570 ≈  0,393
b) 519/570 ≈ 0,911
Oppgave 4
a) Sannsynligheten for at et medlem spiller golf er 15/50 = 3/10 =0,3
b) Det er 10 medlemmer som driver med både svømming og golf og sannsynligheten blir 10/50 = 1/5 = 0,2
c) Det er 25 medlemmer som enten deltar i golf eller svømming eller begge deler. Sannsynligheten blir da 25/50 = 0,5Oppgave 5b) Sannsynligheten for at elev har begge fagene blir 20/120 = 1/6
c) Sannsynligheten for at elev har nøyaktig ett av fagene blir 65/120= 13/24
d) Sannsynligheten for at elev har minst ett av fagene blir 85/120 = 17/24
e) Sannsynligheten for at elev har høyst ett av fagene blir 100/120 = 5/6