google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Fasit: De store talls lov (ikke-uniform sannsynlighet)

Fasit: De store talls lov (ikke-uniform sannsynlighet)

Oppgave 1, 2 og 3
Ingen fasit - hva ble deres resultat?

Oppgave 4
Med en vanlig terning er sannsynligheten for  få en sekser lik 1/6. Sebastian tror derfor at han skal få to seksere på tolv kast. Men tolv kast er ikke mange nok forsøk til å gå ut i fra at den relative frekvensen skal være nær sannsynligheten på 1/6. Antallet er for lite til å trekke noen konklusjon.
Oppgave 5

b) 0,17. Dette stemmer med de teoretiske svaret som er 6/36 = 1/6 ≈ 0,17
Oppgave 6
Enkeltutfallene er A, B, AB, 0. De har ikke samme sannsynlighet, og derfor har vi ikke en uniform modell
Oppgave 7
Antallet er så stort at vi kan si at sannsynligheten er 698/10 000 ≈ 0,07.
Av 88 940 menn blir det ca 88 940 · 0,07 ≈ 6226 fargeblinde
Oppgave 8
a) 0,02
b) 1 800 kroker
c) Tallet er så lite at det ikke gir mening å svare på det
d) 1 730/0,02 = 86 500 kroker