google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Prosent, brøk og desimaltall

Prosent, brøk og desimaltall

Brøk, desimaltall og prosent henger sammen.


Brøk forteller oss hvor mange deler av et totalt antall vi har. 


Teller delt på nevner i en brøk, gir oss et desimaltall.

Ordet prosent betyr del av hundre.
Brøk, desimaltall og prosent

OPPGAVER


Oppgave 1
Skriv som prosent
a) 0,07
b) 0,15
c) 0,26
d) 0,011
e) 0,592
f) 1,02


Oppgave 2
Skriv ned tabellen i boka di og fyll inn det som mangler

Oppgave 3
Gjør om til brøk. Forkort hvis mulig
a) 0,2
b) 0,05
c) 0,12
d) 0,45
e) 0,09
f) 0,99


OPPGAVER PÅ NETT

Øv mer med spillet Decention - finn de tre som hører sammen