google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Figurtall

Figurtall

Noen tall er på en måte knyttet til figurer, fordi antallene av disse terningene, brikkene eller kulene kan bygges som et voksende geometrisk mønster. 
Kanskje du la merke til det da vi jobbet med kvadrattall?


En tallfølge består av flere tall som står etter hverandre​.

 

Vi illustrerer ofte tallfølger med figurer:

 


Her ser vi at figurene øker med to brikker for hver ny figur.

Hvis vi klarer å se hva som skjer mellom tallene, har vi funnet mønsteret i tallfølgen.Bruk tabell som et hjelpemiddel når du jobber med figurtall

Vi kan bruke en tabell for å få oversikt over hvordan et geometrisk mønster vokser.  

Vi har det voksende geometriske figuren:

Vi setter opplysningene inn i en tabell. Når vi finner mønsteret i de tre første figurene, kan vi fylle ut hele tabellen ved å bruke mønsteret vi fant.


 

Når vi finner mønsteret i de tre første figurene, kan vi fylle ut hele tabellen ved å bruke mønsteret vi fant. Vi ser at figuren øker med 3 fyrstikker for hver gang

 


Å beskrive mønstre algebraisk

Et voksende geometrisk mønster kan vi beskrives med et algebraisk uttrykk. Dette utrykket sier noe om utviklingen av mønsteret.

Uttrykket kan vi bruke i en formel som beskriver den n-te figuren i et voksende geometrisk mønster.

Med en slik formel kan vi beskrive alle figurene i mønsteret.

Når du skal finne formelen for mønsteret lønner det seg å føre alle opplysningene inn i en tabell slik at du for en god oversikt over mønsteret og hvordan du finner formelen.Eksempel:


Her har vi et voksende geometrisk mønster laget av fyrstikker. Vi har fått informasjon om de tre første figurene i mønsteret. 


Ut i fra disse opplysningene kan vi finne ut hvordan figuren vil vokse og hva den algebraiske formelen for figuren blir. Vi setter opplysningene inn i en tabell:
Oppgavehefte om tallfølger og geometriske mønstre finner du under fanen Oppgavehefter.

OPPGAVE


Jobb sammen med din læringspartner. Prøv å lage deres eget figurtall. Finn et mønster og sett det inn i en tabell, slik som vist ovenfor.
a) Hva slags mønster går igjen i figurtallet? 
b) Klarer dere å lage en formel for figurtallet?