google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Å utvide en brøk og å forkorte en brøk

Å utvide en brøk og å forkorte en brøk

Vi kan utvide eller forkorte en brøk uten at den endrer verdi.

Å utvide en brøk:

Når vi multipliserer en brøk med samme tall i teller og nevner, kalles det å utvide brøken.

Den nye brøken som vi har utvidet har samme verdi som den vi hadde i utgangspunktet - det betyr at brøkene er likeverdigeÅ forkorte en brøk:

Når vi utvidet en brøk ved å multiplisere med samme tall i teller og nevner så vi at verdien ikke endret seg.

På samme måte kan vi også dividere med samme tall i teller og nevner uten at brøkens verdi endres.

Dette kaller vi å forkorte en brøk.
Å forkorte brøk ved bruk av primtallsfaktorisering

Noen ganger er tallene i brøk høye og det kan være vanskelig å se hvilke tall vi kan forkorte teller og nevner med. Da kan vi bruke primtallsfaktorisering som hjelp.


OPPGAVER

Oppgave 1

Spill Triplets og finn de brøkene som er likeverdige. Likeverdige brøker er brøker som har lik verdi

Oppgave 2
Oppgave 3

Oppgave 4