google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Likninger med parenteser

Likninger med parenteser

Når vi skal løse større likninger med parenteser, må vi først bruke reglene du lærte når vi jobbet med algebra og deretter likningsreglene
Vi repeterer:

Algebra - å løse opp parentes
Algebra - å multiplisere et tall med en parentes

Likninger med parenteser

OPPGAVER

Oppgave 1

Løs likningene
a) 6x - 9 = 2x - (3 - x)
b) 4 + (x - 3) = 5 - x
c) 5x - 6 = (2x + 3)

Oppgave 2

Løs likningene
a) 7 - (8 - 5x) = x + 3
b) 12x - 22 = 4x - (7 - 3x)
c) 6 + (x - 2) = 2 - (4 + 2x)


Oppgave 3

Løs likningene
a) -12 + (x - 2) = 2 - (4 + 2x)
b) 3x - (x + 3) - (5 - 3x) = 2
c) 7x - (11x - 3x) = 78 - (12x + 23)

Oppgave 4

Løs likningene
a) 2(x - 1) = 7
b) 12x = 4(x + 8)
c) 2(x + 9) + 3x = 8

Oppgave 5

Løs likningene
a) 7x = 6(2 + x) - 18
b) 13x - 10 = 3(3x + 2)
c) 7 + 3(5 - 2x) = 8 + x

Oppgave 6

Løs likningene
a) 8(x - 7) - (13 - 5x) = 113
b) 71 - 6(2x + 4) = 2(4x + 30) + 15
c) x + 19(x - 13) - (45 + 3x) = 1099 - 4(x - 172)