google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Å trekke kvadratroten av en brøk

Å trekke kvadratroten av en brøk

Vi kan også trekke kvadratroten av en brøk. Kvadratroten av en brøk av to positive tall a og b er lik kvadratroten av teller delt på kvadratroten av nevner



 Så det betyr at vi har følgende regel:




Eksempel 


Å trekke kvadratroten av en brøk
Video kommer






OPPGAVER 

Oppgave 1 
Regn ut kvadratroten av:



Oppgave 2 
Regn ut kvadratroten av: