google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Å trekke kvadratroten av et produkt

Å trekke kvadratroten av et produkt

Kvadrattallene er de tallene vi får som svar når vi multipliserer et naturlig tall med seg selv. Vi sier at vi kvadrerer et naturlig tall.
Det å kvadrere tall og å trekke ut kvadratrot av tall er motsatte talloperasjoner 


Kvadrattallene opp til 100 lærte du i 8. trinn. Når de kan de, vet du enkelt hva kvadratroten av 4, 9,16, 25, 36, 49, 64, 81 og 100 er.

Ellers finnes det ingen metode for å regne ut kvadratroten av et tall. Derfor bruker vi kvadratrotfunksjonen på kalkulatoren. 
Tegnet for kvadrarot ser slik ut:


På kalkulatoren din taster du inn produktet du skal trekke kvadratroten av og deretter tegnet for kvadratrot. Da får du opp svaret.


Å trekke kvadratroten av et produkt 
Video kommer 


OPPGAVER 

Oppgave 1
Regn ut kvadratroten uten bruk av kalkulator  
a) 4
b) 36
c) 81
d) 64
e) 49
f) 144

Oppgave 2
Regn ut kvadraroten til tallene ved hjelp av kalkulator
a) 196
b) 324
c) 2 025
d) 4 356
e) 13 225 
f) 225 625