google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Omvendt proporsjonal funksjon

Omvendt proporsjonal funksjon

En funksjon hvor y minker når x øker, kaller vi for en omvendt proporsjonal funksjon. Formelen for en omvendt proporsjonalitet er:


der a er et positivt eller negativ tall.Eksempel:
På Hauketo skole fikk 10. klasse 5000 kr til å reise på tur for.

a) Lag et funksjonsuttrykk som viser hvor mange penger (P) hver elev fikk. Kall antall elever i klassen for x.

b) Tegn grafen til funksjonen

Løsningsforslag:

b) Vi lager en verditabell:

Deretter tegner vi et koordinatsystem, tegner inn koordinatene og tegner grafen:
Video omvendt proporsjonal funksjon:

OPPGAVER

Oppgave 1

Forklar hva en omvendt proporsjonal funksjon viser