google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Fasit: Sannsynlighet med og uten tilbakelegging

Fasit: Sannsynlighet med og uten tilbakelegging

Oppgave 1
7/9 = 78 %
Oppgave 2
1/3 = 33 %
Oppgave 3
a) 40
b) 5/40 = 12,5 %
Oppgave 4
1/10 = 10 %
Oppgave 5
P(R,R) = 2/15
P(H,H) = 2/9
P(G,G) = 0
Oppgave 6
a) 9/17
b) 8/16 = 1/2 = 50 %
Oppgave 7
5/6 ( 1 - 7/10*6/9*5/8*4/7)
Oppgave 8
Se video Sannsynlighet uten tilbakelegging - siste eksempel viser hvordan det gjøres
Oppgave 9
a) 4/5
b) 2/5
c) 1/4
Oppgave 10
a) 1/16
b) 1/208
c) 4/663
d) 188/221
Oppgave 11
a) 7/34
b) 7/187 (7/34 * 6/33)
c) 1/5379616 (7/34*6/33*5/32*. . . . . . . . . . .  *1/28)