google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Overflate og volum av prismer

Overflate og volum av prismer

Et geometrisk prisme er en romfigur. Prismet blir bestemt av en mangekant (polygon) som markerer grunnflaten, og et linjestykke som markerer høyden.

 

 

Rett, firkantet prisme


Et rett firkantet prisme kan se slik ut:

Overflaten

Siden alle figurene er satt sammen av flater, kan vi enkelt regne ut overflaten av romfigurer. Disse flatene regner vi ut arealet av og legger vi sammen arealet til alle disse flatene en romfigur består av, så har vi regnet ut romfigurens overflate.

Hvis vi bretter ut et firkantet prisme kan det se slik ut: 
I et slikt prisme er to og to sider like store. Det betyr at vi kan regne ut arealet avde tre ulike sidene og multiplisere med 2. Da får vi følgende formel:

 

 

 

 

Rett, trekantet prisme:

Et rett, trekantet prisme kan se slik ut:

For å finne overflaten av et trekantet prisme så bruker vi følgende formel, da to av sidene er trekanter: 
Volum 

Volum er hvor mye en figur eller gjenstand rommer, dvs hva det er plass til inne i figuren.
For å finne volumet av et firkantet prisme, bruker vi følgende formel: 
For å finne volum av et trekantet prisme bruker vi følgende regel:
Å regne overflate og volum av prismer:OPPGAVER