google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Hva er sannsynlighet?

Hva er sannsynlighet?

Sannsynlighet er et mål for hvor ofte en hendelse forekommer. Enkelte hendelser kan vi være sikre på at skal inntreffe. Andre kan vi regne ut sannsynligheten for. En del hendelser kan vi bare anta sannsynligheten for.


Hvor stor er sannsynligheten at du får krone når du kaster et pengestykke?


Hva er sannsynlighet (video)Eksempler

A. Det er sikkert at etter søndag kommer mandag
B. Sannsynligheten er 50 % for at du får krone når du kaster mynt og krone.
C. Sannsynligheten er mer enn 50 % for å få mer enn to øyne når du kaster en vanlig terning.
D. Sannsynlighetene er 1 til 4, det vil si 25 %, for å få hjerter når du trekker et kort fra en kortstokk.
E. Sannsynligheten er 10 % for å få en treer når du trekker et kort fra en bunke med kortene 1 til 10.
F. Det er umulig å få 9 når du kaster en vanlig terning.

Sannsynlighetslinje

Dersom det er sikkert at en hendelse inntreffer er sannsynligheten 100 %. Vi sier at sannsynligheten er 1. Dersom det ikke er helt sikkert at den inntreffer, er sannsynligheten et tall som er mindre enn 1, altså mindre enn 100 %. Dersom det er umulig at den inntreffer, er sannsynligheten 0.


Sannsynligheten for en bestemt hendelse kan skrives som et desimaltall mellom 0 og 1. Du kan også uttrykke sannsynligheten på brøkform eller prosentform.
OPPGAVEROppgave 1

Velg rett tall til hvert uttrykk.
A. Umulig
B. Svært usannsynlig
C. Usannsynlig
D. Fifty - fifty
E. Ganske sannsynlig
F. Nesten sikkert
G. Helt sikkert

Oppgave 2
Hvilke av disse tallene kan være sannsynligheter?

0,7     0     -3     0,5%     0,99    1     3/4    150 %     2    0,01


Oppgave 3
Tegn en sannsynlighetslinje i arbeidsboka di og marker sannsynlighetene A - E på linja

A. Sannsynligheten for at den nye babyen blir jente.
B. Sannsynligheten for at det snør på sankthansaften i Oslo
C. Sjansen for at du går på videregående neste år
D. Sannsynligheten for å få et partall når du kaster en terning.
E. Sannsynligheten for at kortet du trekker ut av en vanlig kortstokk er større enn 5


Oppgave 4

a) Gi fire eksempler på sannsynligheter fra hverdagen din.

b) Marker sannsynlighetene på en sannsynlighetslinje