google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Lesing i matematikk

Lesing i matematikk

For å kunne løse tekstoppgaver i matematikk, er det viktig at du lærer deg lese- og løsningsstrategier. Da vet du hva du skal gjøre, hva oppgaven spør etter og hva du skal svare på.
Å lære å lese matematikk

Når vi snakker om lesing i matematikk er det mange som tenker at der dreier seg om å lese tekstoppgaver. Men matematiske tekster er mye mer, de består av både sammenhengende tekster og av oppdelte tekster med symboler, diagrammer og grafer, tabeller, korte og konsise definisjoner og regler, eksempler og oppgaver. Faget har sine egne faguttrykk og sin egen rettskrivning, og du må lære deg å lese matematikkspråket og bruke det både muntlig og skriftlig. Du må, i matematikk som i mange andre fag, bli bevisst på at faget har sitt eget fagspråk.

For å lære å lese matematikktekster trenger du å forstå: 
  • spesifikke fagord og – begreper
  • forstå hva en graf, et diagram eller en tabell forteller
  • forstå de matematiske symbolene og skrivemåtene som brukes
  • forstå at man kan bruke ulike representasjoner for samme meningsinnhold
  • få tak i all informasjon som ligger i en kortfattet definisjon, regel eller formel
  • samle informasjon som ligger i ulike deler av en tekst, - noe kan ligge i en tabell, noe i en figur, noe i en regel osv.
  • kunne analysere en oppgavetekst og finne hvilken informasjon den gir og hva den spør om


Lesing er en grunnleggende ferdighet alle skal kunne i matematikk. 
Læreplanen i matematikk skriver følgende:
Å kunne lese i matematikk inneber å forstå og bruke symbolspråk og uttrykksformer for å skape meining i tekstar frå daglegliv og yrkesliv så vel som matematikkfaglege tekstar. Matematikkfaget er prega av samansette tekstar som inneheld matematiske uttrykk, grafar, diagram, tabellar, symbol, formlar og logiske resonnement. Lesing i matematikk inneber å sortere informasjon, analysere og vurdere form og innhald og samanfatte informasjon frå ulike element i tekstar. Utvikling i å lese i matematikk går frå å finne og bruke informasjon i tekstar med enkelt symbolspråk til å finne meining og reflektere over komplekse fagtekstar med avansert symbolspråk og omgrepsbruk.