google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Matematikk er enklere enn du tror

Matematikk er enklere enn du tror

Å multiplisere med 11 er enklere enn du tror, og uten at du vet det så kan du det :) 
Nå kan du imponere venner og familie (og matematikklæreren) med kjapp hoderegning av 11 gangeren opp til 99.Følg godt med:


42 · 11 = 462
45 · 11 = 495
51 · 11 = 561
62 · 11 = 682

Ser du noe mønster som går igjen i regnestykkene over?

Det som skjer når vi multipliserer med 11 opp til tallet 99 er følgende:

Hvis vi tar utgangspunktet i 42 · 11 = 462 så er det tallet 42 vi bruker.
Vi setter 4 til venstre og 2 til høyre. Tallet mellom 4 og 2 er tverrsummen av tallet 42.

Når summen av de to tallene blir 10 eller høyere, så får vi et tall i minne. Vi gjør akkurat det samme, men vi må ta med tallet vi får i minne:

Vi setter 9 til høyre, så kommer tallet 4. Men fordi 5 + 9 er 14 får vi en tier til overs. Denne tieren legger vi til tallet 5 (som også er en tier) og vi får da til svar 649.

                           
           


Enkelt, ikke sant!?!