google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Å regne med parentesuttrykk

Å regne med parentesuttrykk

Når det står et tall helt inntil en parentes eller to parentes inntil hverandre så betyr det at vi skal multiplisere.

Å multiplisere et tall med et parentesuttrykk


Video kommer

Å multiplisere to parenteser med hverandre


Video kommer

OPPGAVER


Oppgave 1
Regn ut og trekk sammen
a) 2(4a + 2b)
b) 3(2x + 2y)
c) 6(3a - a)
d) 8(5x - 2y)


Oppgave 2
Regn ut og trekk sammen
a) (3a + 8b)3
b) (6 + 3x)7
c) (5x - 2y)5
d) (4a - 7)2


Oppgave 3
Regn ut og trekk sammen
a) 2x(x + 2)
b) (3a - 5)3a
c) 5b2(3 + b)
d) y(7y – 12 + 9y2)


Oppgave 4
Regn ut og trekk sammen
a) 5 – 3(4 + 3x) + 7x
b) 6x(2 + 4x) – 14
c) -2a(4c + 2a – 11) + 3a
d) 4(3x + 5) – 8x(2 + 3x)


Oppgave 5
Regn ut og trekk sammen
a) (x + 5)(x + 3)
b) (b + 3)(4 + b)
c) (1 + 4b)(2b + 3)
d) (5+ a)(7a + 4)


Oppgave 6
Regn ut og trekk sammen
a) (2b - 5)(b+2)
b) (6 + 7x)(x - 9)
c) (15 - 2a)(8a + 3)
d) (6x - 10)(6x - 4)


Oppgave 7
Regn ut og trekk sammen
a) (6 + x)(3y - 4 + 2x)
b) (4 + x)(2x - y + 1)
c) (2b2+ a)(4 – 3b)
d) (a2 + 2b)(a2 + 4b)


Oppgave 8
Regn ut og trekk sammen
a) 3(2a + 4)(a + 1) - 5a + 3a2  - 4(a + 8)
b) 5x3 + (x2 + 3x)(5 + 4x) – 8 + 5x2 – (2x + 2)(5 – x)
c) (8b + a)3 – (6a2 + a) + 4b – 9 + (2b + 4)(3 – 5a)
d) 6 + 12x(3 – x) – (5y – x)(2x + 1) + 8xy + 14x2 – 25