google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Å løse opp parenteser

Å løse opp parenteser

Når du regner med algebra vil det ofte dukke opp parenteser i regnestykkene. Disse parentesene kan fjernes, men da må vi følge noen regler som har med fortegn å gjøre.
Å løse opp parenteser


OPPGAVER

Oppgave 1
Trekk sammen
a) 6a + (3a + 9b)
b)(4x + 7y) + x
c) 5b + (17 + 2b)
d) (8b + 5c) +3b


Oppgave 2
Trekk sammen
a) 4a + (3b - a) + 6b
b) (2d + 8c) - d - 3c
c) 8y + (6z + 3x) - 10z
d) 6a - 3b) + (11b - a) - 2b


Oppgave 3
Trekk sammen
a) 8a - (3a + 6b)
b) 14x - (7y - 11x)
c) - (2x + 4y) + 8x
d) 5a - (6b - 8a)


Oppgave 4
Trekk sammen
a) 7a - (6a - 5b) + 4b
b) - (x + 2y) + 4x - 8y
c) 5x - 2y - (4x - 3y)
d) 7a - (b - 3a) - (2c + 4b)


Oppgave 5
Trekk sammen
a) 10 + 5a - ( a - 4b + 3)
b) 2x - (3 + x - 3 y)
c) 5a - (3b + 6 - 2a + 4b)
d) -(3x + 4y - 1 + 5x) - y + 4x


Oppgave 6
Trekk sammen

Oppgave 7
Trekk sammen