google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Addisjon og subtraksjon av potenser

Addisjon og subtraksjon av potenser

Når vi skal addere eller subtrahere potenser må vi først multiplisere ut hver potens for seg. Deretter adderer/subtraherer vi produktene.
Addisjon og subtraksjon av potenser

OPPGAVER

Oppgave 1
Regn ut 

Oppgave 2
Regn ut