google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Addisjon og subtraksjon med brøk

Addisjon og subtraksjon med brøk

Når vi adderer eller subtraherer brøk, må brøkene alltid ha lik nevner.
Hvis brøken har lik fellesnevner så adderer/subtraherer vi tellerne og beholder nevnerne.

Hvis brøkene har ulik fellesnevner, må vi finne fellesnevneren og utvide brøkene slik at alle har lik nevner. Deretter adderer/subtraherer vi tellerne og beholder nevnerne.


Addisjon/Subtraksjon av brøk:

OPPGAVER

Oppgave 1

Regn ut

Oppgave 2


Armand har en full brusflaske.
Hvor mye har han igjen av brusen hvis hun drikker
a) to femtedeler
b) tre seksdeler
c) fire åttedeler
d) åtte ellevedeler


Oppgave 3


Amanda har en kurv med jordbær som er 3/4 full og Mia har en kurv som er 1/4 full. 
Hvor mange jordbær har de tilsammen?Oppgave 4

Regn ut

Oppgave 5

Regn utOppgave 6


Elias kjøper tre flasker brus. Hvor mye brus kjøper han når flaskene inneholder 3/4 liter, 1/2 liter og 1/4 liter?

Oppgave 7Andrea bor 2/5 km fra skolen. Candy bor 1/4 km lengre vekk enn Andrea. Hvor lang vei har Candy til skolen?
OPPGAVER PÅ NETT

Spill Speedway sammen med en eller flere i klassen og øv på addisjon av brøk.