google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Uekte brøk og blandet tall

Uekte brøk og blandet tall

Når en brøk har et tall i nevner som er mindre enn tallet i teller, så kaller vi det for en uekte brøk.

Uekte brøk og blandet tall:OPPGAVER

Oppgave 1

Gjør om til blandet tall
Oppgave 2

Gjør om til uekte brøk
Oppgave 3

Oppgave 4


Oppgave 5