google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Budsjett

Budsjett

Det er viktig å planlegge hvordan vi skal bruke pengene våre. Vi kan ikke ha større utgifter enn vi har inntekter, da vil vi tilslutt gå personlig konkurs. Å lage et budsjett gir oss en fin oversikt over hvilke inntekter og utgifter vi tror vi kommer til å ha.Men husk at det er viktig at du kan skille mellom budsjett og regnskap:

Et budsjett er en oversikt over hvilke inntekter og utgifter vi tror vi kommer til å ha

Et regnskap er en oversikt over hvordan vi virkelig har brukt pengene.Å lage et budsjett i Excel

OPPGAVERAlle oppgavene løses i Excel

Oppgave 1
Adelina har en nettolønn på 6 800 kr i måneden. De utgiftene hun har hver måned er: 

 • Klær 800 kr
 • Mobil 450 kr
 • Kafébesøk 700 kr
 • Mat 1 300 kr
 • Buss 580 kr
Hvor mye har hun igjen av lønna når måneden er over?Oppgave 2
Du skal på ferietur til England i to uker. Du har 10 000 kr som du kan bruke. Finn ut billettpriser, priser på overnatting, priser på severdigheter du vil besøke osv og sett opp et budsjett over alle utgiftene på turen.

Oppgave 3
Andreas har en månedslønn på 26 400 kr. Han betaler 28 % i skatt. De faste utgiftene hans er:

 • Lån 5 300 kr
 • Strøm 1 200 kr
 • Telefon 280 kr
 • TV/Internett 450 kr
 • Forsikring 650 kr
 • Mat 3 500 kr
 • Klær 1 100 kr
 • Bensin 750 kr
 • Fritid 1 500 kr
Sett opp et budsjett som viser hvor mye Andreas kan spare av lønna si hver måned, når alle utgiftene er betalt.


Oppgave 4
Aurora er 16 år og går siste året på ungdomsskolen. Hun har fått en kveldsjobb i en butikk og får utbetalt 700 kr hver 14. dag. Hver måned får hun i tillegg 1 000 kr i lommepenger av foreldrene sine. For disse pengene må hun selv dekke alle utgiftene hun har til klær, reiser, mobil, moped, kino, konserter og andre ting hun har lyst til å gjøre som koster penger.

I mai måned har hun satt opp følgende budsjett for utgifter:

 • Mobil 500 kr
 • Klær og sko 700 kr
 • Kino og kafébesøk 350 kr
 • Mopedutgifter 320 kr
 • Andre utgifter 450 kr

a) Sett opp Auroras budsjett for inntekter og utgifter for mai måned.
b) På slutten av måneden streiker mopeden. Hun må ut med 900 kr i reparasjoner. Tidligere i måneden kjøpte hun sko for 1 200 kr. Før et regnskap for Auroras virkelige utgifter utgifter når de andre postene som hun har regnet med i budsjettet blir akkurat som hun forventer.
c) Bruker Aurora mer eller mindre penger enn hun har tjent denne måneden?