google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Uoppstilte likninger

Uoppstilte likninger

En uoppstilt likning er en tekstoppgave som inneholder flere opplysninger, men med en ukjent størrelse. Vi kan da bruke likninger til å løse praktiske oppgaver. Da må du selv lage et likningsuttrykk  med x som du skal regne ut.  
Begynn alltid med å sortere opplysningene før du setter opp likningen.
Eksempel

Oppgave:
To familier drar med bil fra hver sin by. Avstanden mellom de to byene er 245 km. Når de møtes, leser sjåføren i den ene bilen av at de har kjørt 127 km. Sjåføren i den andre bilen har ikke sett på km-måleren. Hvor langt har bil 2 kjørt? Sett opp en likning og løs oppgaven

Løsning:
Vi begynner med å sortere opplysningene først
Bil 1: 127 km
Bil 2: x km
Avstand mellom byene: 245 km 

Likning:
 x         +       127       =       245
(bil 2)          (bil 1)         (avstand)

Løse likningen:
x + 127 = 245
         x  = 245 - 127
          x = 118 
Svar: Bil 2 hadde kjørt 118 km
 


Uoppstilte likninger


Video kommer
OPPGAVER


Skriv oppgavene under som likninger og regn ut.