google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Egenskaper ved todimensjonale figurer

Egenskaper ved todimensjonale figurer

Todimensjonale figurer er figurer som har en flate, som trekanter, firkanter og sirkel. En flate har to dimensjoner, en firkant har høyde og bredde. 
Du må kunne vite hva som kjennetegner de ulike figurene og hvordan du regner ut areal og omkrets.


Egenskaper ved ulike trekanter


Video kommerEgenskaper ved ulike firkanter


Video kommer
Egenskaper ved en sirkel


Video kommer


OPPGAVER


Oppgave 1
Hva kjennetegner et kvadrat?


Oppgave 2
a) Fortell hva kjennetegner et trapes og tegne et trapes
b) Hvordan regner du ut arealet av et trapes?


Oppgave 3
a) Hva kjennetegner en rettvinklet trekant?
b) Hva er vinkelsummen i en trekant?

Oppgave 4
a) Hva kjennetegner et rektangel?
b) Hva skiller et rektangel fra et parallellogram?
Oppgave 5
a) Hva kjennetegner en rombe?
b) Er et kvadrat en rombe?


Oppgave 6
a) Har en likesidet trekant mer enn en vinkel som er 60°?
b) Er alle vinkler like i en likebeint trekant?


Oppgave 7
a) Hva er radius?
b) Hva er en sekant?
c) Hva er forskjellen på korde og diameter?
d) Hva er en tagent?

Oppgave 8 - gjøres sammen med din læringspartner.
Begge tegner en figur som består av flere ulike todimensjonale figurer, men viktig at din læringspartner ikke får se hva du tegner.

Sett dere rygg mot rygg.
Den ene skal nå beskrive sin figur ved å fortelle hva slags ulike todimensjonale figurer som er brukt i tegningen og hvor de er plassert. Den andre skal tegne det som beskrives. Husk å bruk riktige fagord.
Når dere er ferdig bytter dere rolle.