google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Konstruksjon av normaler

Konstruksjon av normaler

Når vi konstruerer har vi bare lov til å bruke blyant, passer og linjal.


En normal er en linje som står 90° på en annen linje. Når to linjer danner en vinkel på 90° så betyr det at de står normalt på hverandre.Vi kan konstruere normaler på 3 forskjellige måter:

1.   Vi konstruer normalen til linjen l i punktet

2. Vi konstruerer normalen fra punktet P til linja l3. Vi konstruerer midtnormalen til linjestykket AB


Å konstruere normal fra punktet P til linja lÅ konstruerer midtnormalen til linjestykket AB
OPPGAVER


Oppgave 1
Konstruer en normal fra punktet P til linja l.
Gjenta 6 ganger


Oppgave 2
Konstruer midtnormalen til linjestykket AB.
Gjenta 6 ganger


Oppgave 3
Tegn et linjestykke AB i kladdeboka. AB = 7 cm
Konstruer midtnormalen til linjestykket AB
Mål midtnormalen fra linjestykket og opp 5 cm og kall det punktet for C.
Tegn en linje fra A til C og fra B til C.
Hva slags figur har du konstruert?