google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Fellesnevner

Fellesnevner

Når vi skal regne med brøk (se addisjon og subtraksjon med brøk) trenger vi noen ganger å finne en fellesnevner.Å finne fellesnevneren:


Hvilken brøk er størst?

Å finne minste fellesnevner ved å primtallsfaktorisere

Noen ganger kan det være vanskelig å se hva som er fellesnevner når vi jobber med høyere tall. Hvis vi primtallsfaktoriserer nevnerne finner vi minste felles multiplum

OPPGAVER


Oppgave 1
Hvilken brøk er størst? Oppgave 2


Oppgave 3Oppgave 4

OPPGAVER PÅ NETT

Spill sammen med en eller flere og se hvem som er raskest og får flest riktige svar. Her skal du sammenligne brøker og finne ut hvem som er størst eller om de er like.