google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Konstruksjon av parallelle linjer

Konstruksjon av parallelle linjer

Når vi konstruerer har vi bare lov til å bruke blyant, passer og linjal.


Når to linjer er parallelle betyr det at avstanden mellom dem er konstant. Det betyr at linjene verken nærmer seg hverandre eller fjerner seg fra hverandre. De er like langt fra hverandre alle steder langs linjene.

Når to linjer skal være parallelle med hverandre, så brukes et eget symbol som forteller oss dette. 
Dette symbolet må du kunne:Eksempel: 


Dette betyr at linjestykket AB skal være parallelt med linjestykket CD.

Dette vil du ofte se i oppgaver hvor du skal konstruere firkanter


Å konstruere to parallelle linjer

Å konstruere en parallell til linja m der parallellen skal gå gjennom punktet POPPGAVER


Oppgave 1
Hva betyr det at to linjer er parallelle?


Oppgave 2

Konstruer to parallelle linjer som har en avstand på
a) 5 cm
b) 8 cm
c) 10 cm

Oppgave 3
Tegn et linjestykke AB, hvor AB = 8 cm.
Konstruer normaler i punktene A og B.
Sett av 8 cm på normalene fra A og B.
Strek opp linjen gjennom punktene på normalene.
Hva slags figur har du konstruert nå?


Oppgave 4
Det finnes flere måter å konstruere parallelle linjer på.
Klarer du å finne en annen måte å gjøre det på enn det som er vist i videoen?Oppgaver i boka Grunntall 8

Oppgave 4.38 - 4.42 s 119
Oppgave 4.43 - 4.45 s 120