google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Kvadratrot

Kvadratrot

Når vi skal finne kvadratroten av et tall, tenker vi omvendt av når vi skal finne kvadrattallet. Vi kan tenke oss at vi har arealet av et kvadrat, men nå skal vi finne sidelengdene av dette kvadratet.


Kvadratrot


Video kommerOPPGAVER

Oppgave 1
Hva er kvadratroten til disse tallene:
a) 9
b) 4
c) 16
d) 81
e) 64
f) 49
g) 36
h) 100
i) 25


Oppgave 2
Klarer du å finne ut hva som er kvadratroten til disse tallene:
a) 121
b) 225
c) 324
d) 144
e) 256
f) 400
g) 900
h) 169
i) 289