google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Å trekke sammen bokstavuttrykk

Å trekke sammen bokstavuttrykk

Nå skal vi begynne å jobbe med algebra. Algebra er regning med bokstaver. Vi bruker bokstaver som et symbol for et tall - kalt variabler.Å trekke sammen bokstavuttrykk
OPPGAVER

Oppgave 1
Gjør uttrykkene enklere
a) a + a + a
b) x + x + x + x + x + x + x
c) b + b + b + b


Oppgave 2
Gjør uttrykkene enklere
a) a + a + a + b + b
b) x + x + y + y
c) a + b + a + b + a + b + a + b


Oppgave 3
Gjør uttrykkene enklere
a) a + b + a + c + a + c + b
b) x + x + y + y + z + x + z
c) a + b + c + c + c + b + c + a


Oppgave 4
Trekk sammen
a) 5a + 2a
b) 3b + 7b
c) 24a + 17a


Oppgave 5
Trekk sammen
a) 2a + 2b + a + 3b
b) b + 3a + 12b 
c) 5x + 2x + y + x + 2y

Oppgave 6
Trekk sammen
a) 2a - 5b + 3a + 8b
b) a - 5a + 9b + 6a - 7b
c) 2x - y - x + 5x - 6y
d) 2a + 3b - a + 5c + 2b - 4b + 3c + 8a
e) 3x + 13y + 5z - 5x - 3z + 10x