google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Egenskaper ved tredimensjonale figurer

Egenskaper ved tredimensjonale figurer

At noe er tredimensjonalt betyr at det har tre dimensjoner, det betyr at det har en utstrekning i tre retninger; bredde, dybde og høyde. 

Vi kaller disse figurene for romfigurer.


Du må vite hva som kjennetegner de ulike figurene og hvordan vi finner volum og overflate. 
Og regne ut volum og overflate av ulike romfigurer skal du jobbe mer med i 9. trinn.

Egenskaper ved ulike romfigurer:
OPPGAVER