google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Å lage formler

Å lage formler

Vi kan lage egne formler der vi erstatter tallene som varierer med bokstaver. En bokstav som settes inn som symbol for et tall som varier, kaller vi en variabel.


EKSEMPEL

Oppgave:
Sara er 3 år eldre enn broren sin Elias.
Lag en formel som viser sammenhengen mellom alderen til Sara og Elias
Løsningsforslag:
S = E + 3
når S står for Saras alder og E står for Elias' alder


Oppgave:
Lag en formel for omkretsen av stjernen.  Alle sidene er like lange.

Løsningsforslag:

Stjernen har 12 like lange sider
s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s + s = 12 · s

Omkretsen av stjerna = 12s