google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Å regne ut verdien av bokstavuttrykk

Å regne ut verdien av bokstavuttrykk

Algebra er å regne med bokstaver i stedet for tall. Bokstavene kaller vi for variabler. Variabler er symbol for forskjellige tall.Når vi har et uttrykk eller en formel er det bare å bytte ut bokstaven med tallet som er oppgitt. Deretter regner vi ut stykket med riktig regnerekkefølge:

1. Multiplikasjon
2. Divisjon
3. Addisjon
4. Subtraksjon

Eksempel:


Å regne ut verdien av et bokstavuttrykk: