google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Multiplikasjon og divisjon av brøk med tall og bokstaver

Multiplikasjon og divisjon av brøk med tall og bokstaver

Når det står gangetegn mellom alle tallene og bokstavene i en brøk, kan vi forkorte bort like faktorer i teller og nevner. Husk at når du dividerer, snur du bakerste brøken "på hodet" og multipliserer som vanlig. Når vi multipliserer brøk med tall og bokstaver, er det viktig at vi faktoriserer. Noen ganger må du også faktorisere uttrykk. Det samme gjelder divisjon av brøk med tall og bokstaver; først snur du bakerste brøk og så følger du samme fremgangsmåte som når du multipliserer.

Eksempel 1


Eksempel 2 


Multiplikasjon og divisjon av brøker med bokstavuttrykk
Video kommerOPPGAVER 

Oppgave 1
Regn ut og forkort 
Oppgave 2  
Regn ut og forkort