google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Koordinatsystem

Koordinatsystem


Dette må du kunne om et koordinatsystem:
  • Et koordinatsystem består av en vannrett og en loddrett tallinje som vi kaller akser.
  • Den vannrette tallinja (aksen) kalles x-aksen eller førsteaksen
  • Den loddrette tallinja (aksen) kalles y-aksen eller andreaksen
  • Punktet 0 der aksene skjærer hverandre, kalles for origo 


  • For å beskrive hvor et punkt befinner seg i et koordinatsystem, angir vi punktenes koordinater 
  • Koordinatene til punkt A er (4, 3) og leses «fire tre»
  • Koordinatene skrives inn i en parentes med x-verdien først, og deretter y-verdien. (Se eksemplene på bildet)  
  • Det skal alltid være lik avstand mellom tallene/enhetene på tallinja (1 cm), vær nøyaktig!

Kvadranter:
  • Et koordinatsystem er delt inn i 4 kvadranter
  • De nummereres mot klokkenKoordinatsystem:OPPGAVER


Oppgave 1

Finn koordinatene 
Oppgave 2

Tegn et koordinatsystem og merk av disse punktene:
(Bruk linjal, husk nøyaktig avstand mellom verdiene på aksene)

A(-3, -2)         B(2, -2)         C(2, 2)         D(-3, 2)

Hva slags firkant får du hvis du drar en rett linje mellom punktene AB, BC, CD og DA?


Oppgave 3


a)     Tegn et koordinatsystem og merk av punktene: 
         K(4, 4),       L(-2, 4),       M(-2, -0)            N(4, 0)

b)     Tegn firkanten KLMN

c)     Tegn linjestykkene KM og LN

d)     Finn koordinatene til skjæringspunktet S mellom KM og LN.


Oppgave 4

Forklar begrepene

a) Origo

b) Førsteakse

c) Andreakse

d) Kvadranter

e) Koordinater