google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Pytagoras setning og ukjent sidelengde i en rettvinklet trekant

Pytagoras setning og ukjent sidelengde i en rettvinklet trekant

En rettvinklet trekant er en trekant der en av vinklene er 90°.  Ved hjelp av Pytagoras' læresetning kan vi finne størrelsen på ukjente sider 



Du må kunne Pytagoras læresetning for å kunne finne ukjente lengder i en rettvinklet trekant:



 

Å finne hypotenusen

 Når vi skal finne hypotenusen så fyller vi inn opplysningene vi har om katetene i formelen og løser det som en likning. 


Å finne hypotenusen
Video kommer 




Å finne den ene kateten

Når vi skal finne den ene kateten så fyller vi inn opplysningene vi har om den andre kateten og hypotenus i formelen og løser det som en likning ved å bruke flytt-og-bytt-regelen. 


Å finne den ene kateten
Video kommer 









OPPGAVER