google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Median, typetall og gjennomsnitt

Median, typetall og gjennomsnitt

Når vi jobber med et stort datasett klarer vi ikke å holde alle observasjonene i hodet. Derfor lønner det seg ofte å beregne sentralmål. De gir blant annet en viss følelse for hvilken verdi observasjonene ligger rundt, og hva den mest «normale» verdien er blant dataene. Gjennomsnittet, medianen og typetallet er de tre mest brukte sentralmålene i statistikken.

 

Gjennomsnitt

Gjennomsnittet finner vi ved å addere tallene og dividere på antall tall 

 

Median

Median er det miderste tallet når tallene er sortert i stigende rekkefølge. Hvis det er to tall i midten av rekka, må vi regne gjennomsnittet av disse for å finne medianen. 

Eksempel: 

 

 

 

 

 

Typetall


Typetallet i en gruppe med tall er det tallet som det er flest av.
Hvis det er flere tall som forekommer flest ganger, er alle disse typetall.

Eksempel:
 

 

 

 

 

OPPGAVER


Oppgave 1

Oppgave 2