google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Variasjonsbredde

Variasjonsbredde

For å få oversikt over statistiske data er det nyttig å ha informasjon om blant annet spredningen i materialet.Spredningsmålene viser hvor spredt tallene ligger rundt de sentrale verdiene. Et mye brukt spredningsmål er variasjonsbredde, som bare er forskjellen på den største og minste verdien. 


Eksempel:Variasjonsbredden har den store svakheten som spredningsmål at den bare avhenger av to observasjoner: den største og den minste. For at variasjonsbredden skal være et godt mål for spredningen, bør dataene variere over et relativt lite område.
OPPGAVER


Oppgave 1

Oppgave 2