google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Formler og verditabell

Formler og verditabell

Når vi jobber med funksjoner så har vi en formel med variablene y og x. Denne formlene skal vi putte inn i en verditabell slik at variablene x og y får verdier. Da får vi koordinatene til å sette inn i et koordinatsystem.

Hvis du handler appelsiner, og det koster 8 kr/kg vil du måtte betale følgende:
1 kg appelsiner koster 1 · 8 kr = 8 kr
2 kg appelsiner koster 2 · 8 kr = 16 kr
3 kg appelsiner koster 3 · 8 kr = 24 kr

Det du finner ut av da er at 
x kg appelsiner koster x · 8 kr = 8x

Hvis x står for antall kilogram (kg) og y står for prisen, kan vi skrive følgende formel for prisen: 

y = 8x

Da har vi laget et funksjonsuttrykk.

Vi sier at prisen y er en funksjon av antallet x, og at y er en funksjon av x. Der for kan vi også skrive y som f(x) - funksjon av x.

Nå som vi har funksjonsuttrykket, skal vi sette det inn i en verditabell (funksjonstabell).
Vi lager en tabell med fire kolonner, og bruker dette som overskrifter til hver kolonne:


Verditabellen til funksjonsuttrykket y = 8x vil da se slik ut hvis vi handler 1 kg, 3 kg og 5 kg appelsiner:
Formler og verditabell:

OPPGAVER

Oppgave 1

Helene sykler 18 km per time

a) Finn en formel for kjørelengden y kilometer, når hun sykler x timer.

b) Lag en verditabell og finn ut hvor langt hun har syklet etter 1 time, 1.5 timer og 2 timer.


Oppgave 2

På en bensinstasjon koster bensinen 16,50 kr per liter.

a) Finn en formel for prisen y  kroner når Robert kjøper x liter bensin.

b) Lag en verditabell og finn prisen når han kjøper 10 liter, 15 liter og 20 liter bensin.

c) Forklar hvorfor prisen (y) er en funksjon av antall liter (x)Oppgave 3

Janne sparer skal lage eplemos og handler epler på tilbud i butikken. Eplene koster 15 kr/kg.

a) Finn en formel for prisen y når hun kjøper x antall kg epler.

b) Lag en verditabell og finn prosen på hva hun må betale når hun kjøper 3.5 kg, 6 kg og 8.5 kg epler.