google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Likninger med to ukjente - Å sette prøve på svaret

Likninger med to ukjente - Å sette prøve på svaret

Det er viktig å kunne sette prøve på svaret når vi løser likninger, også likninger med to ukjente. Da kan du alltid sjekke om du har løst likningene riktig.Eksempel 

Løs likningssettet ved regning. Sett prøve på svaret
I   x + 2y = 5
II  3x - y = 8

Svaret på likningen er x = 3 og y = 1 
(For å se utregning av oppgaven kan du gå hit)
Å sette prøve på svaret

Løs likningssettet ved hjelp av addisjonsmetoden. Sett prøve på svaret.
I     x + y = 3
II   2x + y = 4

Oppgave 1

Løs likningsettet ved regning ved å bruke innsettingsmetoden og sett prøve på svaret: 

a) y = x + 1           b) x - 6 = y          c) y - 2 = 3x     d) 2x + y = 8
   2x - 2 = y               y + x = 4              4x = y              y = 3 + 3x


Oppgave 2

Løs likningsettet ved regning ved å bruke addisjonsmetoden og sett prøve på svaret: 

a) 4y = 3 + x      b) 2 - 2y = x         c) 2x - y = 5     d) 10y - 6 = - 4
    x + 9 = 2y          5y = 8 - x             3y = 6 - x           1 + x = 15y


Oppgave 3

Lag likningsett, regn ut (velg hvilken måte selv) og sett prøve på svaret:

a) 
Summen av to tall er 280. Differansen mellom tallene er 100. Hvilke tall er det?

b) 
På en gård har de både sauer og høner. Til sammen har dyra 112     bein og 44 hoder. Hvor mange sauer og høner er det på gården?

c) 
Lars samler på 1-kroner og 5-kroner. I alt har han 111 mynter til     en verdi av 259 kr. Hvor mange 1-kroner og hvor mange 5-kroner har han?


Fasit