google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Ordsamtalen

Ordsamtalen

Matematikk har sitt eget fagspråk og det betyr at man må lære deg mange nye ord og hva de betyr. Det finnes mange ulike strategier for hvordan du kan lære deg begreper. Ett av dem er ordsamtaleNår elevene finner nye ord eller begreper, så er det viktig å lære hva de betyr, men også viktig å kunne forstå ordet i den sammenhengen  det står i. 
For å få en helhet i bruk av ordet er det også viktig at du vet når, hvor og i hvilke situasjoner ordet blir brukt og hvorfor det er viktig for deg å kunne dette ordet.

Ved å fylle ut et skjema som heter Ordsamtalen får elevene jobbet godt med nye ord. 
Her ser du hvordan skjemaet ser ut. Elevene skriver det i arbeidsboka di eller de lager et dokument i Word som de fyller ut eller kopier opp ark. Elevene tar vare på ordsamtalene og bruker det som et oppslagsverk ved repetisjon.
(Under malen kan du se et eksempel på et utfylt skjema for ordet prosent)Et eksempel på et skjema når det gjelder ordet prosent:


Ordet i kontekst
Prosent
100 % av det hele
Bruk
Er.....
Hundredeler av et hele.
Består ikke av.....
Tusendedeler
Forståelse (definisjon)
Jeg tror ordet betyr
Hundredeler
Sammenheng
Hvordan passer ordet inn i andre begreper jeg kjenner til?
Jeg kan skrive 1% som
1/100, altså brøk, eller som 0,01, altså som desimaltall, eller med prosenttegnet. Mengden er lik. 1 av 100.
Kunnskap
Når, hvor og i hvilke situasjoner finner jeg dette ordet?
Avisartikler, butikker, statistikk, banklån, matteboka, naturfag, samfunnsfag, veldig mange steder!
Vurdering
Hvorfor er dette et viktig ord for meg å kunne?
F.eks. forstå hvor mye jeg sparer på et kjøp. Forstå klimaendringer
Analyse
Er det deler av ordet jeg kjenner igjen?
For og av hundre, likner på pro-mille, som betyr for og av tusen