google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Multiplikasjon

Multiplikasjon

Det å gange sammen tall, kaller vi for å multiplisere. I slike regnestykker har de ulike delene av stykket egne matematiske navn. Disse navnene må du kunne:

faktor · faktor = produkt

Du må kunne regne multiplikasjonsstykker med penn og papir, derfor er det viktig at du kan den lille gangetabellen utenat:Multiplikasjon


Multiplikasjon med desimaltall:


Multiplikasjon med positive og negative tall:

Når vi multipliserer med positive og negative tall er det viktig å kunne fortegnsreglene:Multiplikasjon med flere faktorer:

OPPGAVER

Oppgave 1
Regn ut:
a) 2 · 14       b) 120 · 4        c) 213 · 3       d) 4 · 210


Oppgave 2
Regn ut
a) 8 · 12       c) 66 · 9        e) 58 · 8        g) 5 · 666
b)73 · 4        d) 263 · 8      f) 177 · 6      h) 452 · 6


Oppgave 3
Regn ut
a) 89 · 52        c) 32 · 246        e) 129 · 28        g) 87 · 55
b) 138 · 864    d) 249 · 274      f) 198 · 502      h) 377 · 641


Oppgave 4
Regn ut
a) 8 · 19,1        c) 6 · 7,3        e) 1,5 · 2,1        g) 6,8 · 5,93
b) 2,4 · 14,4     d) 74 · 0,5      f) 142 · 2,53     h) 57,1 · 0,06


Oppgave 5
Regn ut
a) (-4) · 4          c) (-7) · 0        e) 53 · (-12)        g) (-13) · (-30)
b) (-10) · (-5)    d) (-22) · 5      f) (-7) · (-59)      h) 123 · (-8)


Oppgave 6
Regn ut
a) 2 · 7 · 5                    e) 1,3 · 6 · 7,2
b) 9 · 2 · 7                    
f) 5 · 2,5 · (-6)
c) (-3) · 5 · 4                g) (-3,4) · (-5) · 5,8
d) 7 · (-6) · 3                h) (-4,1) · (-5,5) · (-3,2) Oppgave 7

På sjøen regnes fart i knop - der en knop tilsvarer en sjømil, eller 1 852 m i timen

a) Hvor langt kommer en båt som gjør 20 knop på 1 time?

b) Hvor mange km er dette? Bruk kun en desimal i svaret.

c) Hvor langt kommer denne båten på 2,5 t i km?