google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Regnerekkefølge

Regnerekkefølge

Noen ganger inneholder et regnestykke flere av de fire regneartene og også kanskje en parentes. Da må vi gjøre regneoperasjonene i en bestemt rekkefølge.
Regnerekkefølge:
Regnerekkefølge:

Regnerekkefølge med parenteser:
OPPGAVER

Oppgave 1
Regn ut


Oppgave 2
Regn ut


Oppgave 3
Regn ut

Oppgave 4
Regn ut
a) 4 ⋅  (3 + 2)
b) (5 + 8) ⋅ 2
c) 36 : 6 ⋅ 2
d) (2 + 3) ⋅ (4 + 3)

Oppgave 5
Regn ut
a) 36 : (3 + 3)
b) 25 : (1 + 4) - 4
c) (3 - 2) ⋅ 5 + 4 ⋅ (2 + 4)
d) (5 - 7) ⋅ (6 - 9)

Oppgave 6
Regn ut
a) 27 : 9 - (5 - 8) ⋅ 4
b) 5 ⋅ 8 + (3 ⋅ 8) : 6
c) (11 + 6) ⋅ 2 + 45 : 5 - 4
d) 4 ⋅ 5 : 10 ⋅ 6 - 15