google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Å finne det hele tallet

Å finne det hele tallet

Noen ganger får vi oppgitt hvor mange prosent en del av et tall er av det hele tallet. Hvis vi dividerer delen av tallet på prosenten, finner vi 1 %  av tallet. Multipliserer vi deretter med 100 så finner vi det hele tallet.Å finne det hele talletOPPGAVER

Oppgave 1

Finn det hele tallet
a) 77 er 70 % av hvilket tall
b) 21 er 25 % av hvilket tall?
c) 352 er 64 % av hvilket tall?
d) 40,8 er 16 % av hvilket tall?
e) 14,4 er 45 % av hvilket tall?
f) 50,6 er 55 % av hvilket tall?

Oppgave 2

På jorda finnes det 750 000 arter med insekter, og disse utgjør 50 % av alle arter totalt. Hvor mange arter finnes i alt?


Oppgave 3


En butikk averterer en vare med 40 % rabatt. Den koster nå 1 699 kr. I butikkens varekatalog står imidlertid varen oppført med fast pris på 2 249 kr.
Hvor stor er rabatten i forhold til katalogprisen i kroner og prosent?