google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Multiplikasjon og divisjon med både tall og bokstaver

Multiplikasjon og divisjon med både tall og bokstaver

Når vi jobber med multiplikasjon og divisjon av tall og bokstaver er det viktig at du kan alle potensreglene godt. 
REGEL MULTIPLIKASJONREGEL DIVISJON
Multiplikasjon med både tall og bokstaver


Video kommer

Divisjon med både tall og bokstaver


Video kommerOPPGAVER

Oppgave 1
Regn ut


Oppgave 2
Regn utOppgave 3
Regn ut
Oppgave 4
Regn utOppgave 5
Regn ut
Oppgave 6
Regn ut