google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Addisjon- og subtraksjonsreglene ved likninger

Addisjon- og subtraksjonsreglene ved likninger

Når vi skal løse en likning, kan vi gjøre endringer i regnestykket, så lenge vi gjør den samme endringen på hver side av likhetstegnet.
Målet vårt når vi løser en likningsoppgave, er å få x alene på den ene siden av likhetstegnet og tallene på den andre siden av likhetstegnet.

Addisjons- og subtraksjonsregelen

OPPGAVER


Oppgave 1
Løs likningene
a) x - 7 = 3
b) x - 13 = 22
c) x - 3 = 9
d) x - 13 = 13
e) x - 8 = -2
f) x - 3 = -4


Oppgave 2
Løs likningene
a) x - 27 = 14
b) x - 58 = 42
c) x - 28 = 142
d) x - 1236 = 251


Oppgave 3
Løs likningene
a) x + 4 = 9
b) x + 14 = 13
c) x + 100 = 1120
d) x + 400 = 250
e) x + 220 = -95
f) x + 133 = 215


Oppgave 4
Løs likningene
a) x + 68 = 1029
b) x + 1882 = 2277
c) 19 + x = 241
d) 256 + x = 348


Oppgave 5
Løs likningene
a) 9 = 3 - x 
b) 4x = 3x + 9
c) 5x = 10 + 4x