google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Potenser med negativt grunntall

Potenser med negativt grunntall

Når grunntallet i en potens er et negativt tall, må du bruke en parentes for å markere at fortegnet tilhører grunntallet


Når vi skal regne med potenser som har negativt grunntall må vi repetere fortegnsreglene. Dette fordi eksponenten forteller oss hvor mange ganger grunntallet skal multipliseres med seg selv. Og når vi skal multiplisere med negative tall må vi huske fortegnsreglene:Når potensen har et negativt grunntall så regner vi slik:Når potensen har et minustegn foran seg, så regner vi slik:
Potenser med negativt grunntall:

OPPGAVER