google-site-verification: google800d11325e197cc3.html Matematikkens Verden: Å finne prosenten når to størrelser sammenlignes

Å finne prosenten når to størrelser sammenlignes


Størrelser blir ofte sammenliknet med hverandre. Et selskap kan f.eks. ha 5 % lavere pris på strøm enn et annet selskap.Prosenten regnes alltid ut i fra den som det skal sammenlignes med. Det er ikke alltid det står oppgitt direkte i oppgaveteksten, så vi må lese teksten nøye!

RegelEksempelÅ finne prosenten når to størrelser sammenliknes

Video kommerOPPGAVER